visszaigénylés

visszaigénylés

 • [row] [col class="span6"]

  Egyedi és célirányos képzések

  Munkatársaink OKJ-s képzéseken oktatnak és vizsgáztatnak. Az elmúlt évek során több ezer hallgató sajátíthatta el a szükséges szakmai ismeretek a termékdíjas területen tőlünk.

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Munkatársak képzése'] A speciális vállalati igényekhez igazodó képzést biztosítunk, akár a Megbízó helyszínén munkatársai részére. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Teljes körű termékdíj képviselet

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében a termékdíj fizetési kötelezettségen túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét. [/tab_item]

  [tab_item title="Teljes képviselet"] A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára. [/tab_item]

  [/tab]

  ember9

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

   

 • [row] [col class="span6"]

  A termékdíjas képviselet területei

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Akár mindent

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében a termékdíj fizetési kötelezettségen túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét. [/tab_item]

  [tab_item title="Teljes képviselet"] A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára. [/tab_item]

  [/tab]

  ember9

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

  Költség és kockázat

  1. Jellemző képviselet50%
   
  2. Részletes képviselet75%
   
  3. Teljes képviselet95%
   

  [/col] [col class="span6"]

   /col] [/row]

  1. A termékdíjas képviselet jellemző esetében a kötelezett kockázata alacsony mert a képviselő megfelelő tudás mellett látja el a tevékenységet. A költség is ideális számára.
  2. A részletes képviselet esetén a megbízónak szinte már semmilyen dolga nincs a termékdíjas szabályozás által meghatározott feladatokkal. A költsége magasabb, de élőmunkát tud megtakarítani a mert nem kell alkalmaznia a feladatra képzett személyt.
  3. A Teljes képviselet esetében a képviselő kockázata jóval magasabb mert egyetemlegesen felel a megbízóért és a fizetés tekintében kötelezetté válik. A megbízó számára ez a legköltségesebb, de egyben leghatékonyabb megoldás, mert a képviselő fizeti meg helyette a termékdíjat és így biztosan nem fog határidőt mulasztani. Jellemzően nagy vállalatoknál ahol az utalások fix naphoz vannak kötve, a jóváhagyások hosszabb folyamatot igényelnek optimális lehetőség ezt választani. A képviselő szerződéses garancia mellett a termékdíjas szabályozás felhatalmazása alapján a megbízó által feltötésre kerülő pénzügyi keretből teljesíti a termékdíj fizetési kötelezettségeket.
 • [row] [col class="span6"]

  A népegészségügyi termékadó

  A köznyelvben hamburger adó vagy chipszadóként is ismert adó. a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása érdekében a népegészségügyi termékadó fizetésének a kötelezettségéről 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Az adó alanya']

  - belföldön első alkalommal értékesítő

  az adóköteles terméket beszerző személy, szervezet [/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adó alapja'] Az adó alapja az adóalany által a 3. § (1) bekezdése szerint értékesített, beszerzett adóköteles termék mennyisége kilogrammban vagy literben kifejezve. Az adóalap meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a csomagolás tömegét. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adó mértéke'] a)27 a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti üdítőital esetében 7 forint/liter, ab) alpontja szerinti üdítőital esetében 200 forint/liter,

  b) a 2. § b) pontjának

  ba) ba) alpontja szerinti energiaital esetében 250 forint/liter,

  bb) bb) alpontja szerinti energiaital esetében 40 forint/liter,

  c) cukrozott kakaópor esetében 70 forint/kilogramm, más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 130 forint/kilogramm,

  d) sós snack esetében 250 forint/kilogramm,

  e) ételízesítő esetében 250 forint/kilogramm,

  f) ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 20 forint/liter,

  g) gyümölcsíz esetén 500 forint/kilogramm,

  h) alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma

  ha) 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem haladja meg 20 forint/liter,

  hb) 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem haladja meg 100 forint/liter,

  hc) 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem haladja meg 300 forint/liter,

  hd) 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem haladja meg 500 forint/liter,

  he) 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem haladja meg 700 forint/liter,

  hf) 45 térfogatszázaléknál nagyobb 900 forint/liter.

   [/accordion_item]

  [accordion_item title='Mentesség az adó alól']

  Mentesül az adó megfizetése alól az adóköteles termék értékesítését végző adóalany, ha a naptári évben az adóköteles termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít.

  (2) Mentes az adó alól a 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítés, ha az megfelel az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

  (3)30 Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek a 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítése, amelyet vevője az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, feltéve hogy e tényről a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a továbbértékesítés tényét – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – számára hitelt érdemlően igazolja. Ha a vevő a nyilatkozatában foglaltak ellenére az adóköteles terméket belföldön értékesíti tovább, akkor erről a tényről – a belföldön értékesített termék mennyiségének megjelölésével – az adó alanyát a belföldi értékesítés teljesítési időpontját követő 8 napon belül köteles értesíteni. Az adó alanya a vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és esedékességkor megfizetni. Amennyiben a vevő a belföldi értékesítésről szóló értesítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a belföldön értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a mulasztást az állami adó- és vámhatóság tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot a vevő köteles megfizetni.

  (4)31 Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek a beszerzése, amelyet az adóalany belföldön saját adóköteles termék előállításához használ fel anélkül, hogy a beszerzett termék előrecsomagolt jellegét megváltoztatná.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adó megállapítása']

  Azon adóköteles termék értékesítése, beszerzése utáni adót kell megállapítani és a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint bevallani, amely adóköteles termék vagy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában említett előállított termék értékesítéséről kiállított

  a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, az értékesítésről kiállított okiraton szereplő teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

  b) számla, számviteli bizonylat vagy az értékesítésről kiállított más okirat kiállításának időpontja

  a 10. § (2) és (3) bekezdése szerinti bevallási időszakra (a továbbiakban: adómegállapítási időszak) esik.

  (2) Az adó alanya az (1) bekezdésben meghatározott adómegállapítási időszakra önadózással állapítja meg adóját.

  (3) Ha az adómegállapítási időszakban értékesített adóköteles termék mennyisége a bevallás benyújtását követően csökken, az adó alanya az adó összegét abban az adómegállapítási időszakban jogosult csökkenteni, amelyben a helyesbítésről, érvénytelenítésről szóló számlát, számviteli bizonylatot vagy más okiratot kiállították.

  (4)33 Az adó alanya az adó összegét csökkentheti az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel, ráfordításaival, azzal, hogy a csökkentés összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás-vezetési kötelezettség']

  Az adó alanya olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből kitűnik

  a) az adómegállapítási időszak első és utolsó napján az adóalany tulajdonában álló és

  b) az adómegállapítási időszakban beszerzett, vevőtől visszavett, más módon kapott, továbbá az adókötelesen, adómentesen értékesített, selejtezett, ingyenesen átadott, megsemmisült, eltűnt, más módon az adóalany tulajdonából kikerült

  adóköteles termék mennyisége termékenkénti bontásban.

  (2) Az adó alanya az adómentesen értékesített adóköteles termékekről olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből kitűnik az adómentes értékesítés keretében eladott adóköteles termékek mennyisége termékenkénti bontásban, mentességi jogcímenként.

  (3) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adófizetésre nem kötelezett magánszemély adóalanyt az e § szerinti nyilvántartás-vezetési kötelezettség nem terheli.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Eljárási rendelkezések']

  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: hatóság) jár el az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtása során.

  (2)35 Az adó alanya bevallási kötelezettségét – a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a rá irányadó általános forgalmi adó bevallási időszak szerint teljesíti, az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőig az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon a hatósághoz.

  (3) Az általános forgalmi adóban alanyi mentességben részesülő adóalany vagy a bevallás benyújtására nem kötelezett általános forgalmi adó alanya, továbbá az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő adóalany bevallási kötelezettségét az adóévet követő év második hónapjának 25. napjáig teljesíti az e célra rendszeresített nyomtatványon a hatósághoz.

  (4) Az adóalany adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határnapig teljesíti.

  (5) Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak bejelentkezési és adóbevallás benyújtási kötelezettsége nincs.

  (6) Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Képviselet'] a képviselet Art. szerint történik. Társaságunk a NETA esetében is képviseli Önt a nyilvántartástól egészen a bevallásig, az ügyintézésif, a hatóság ellenőrzései során végzett támogatásokig. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében a NETA fizetési kötelezettség megállapításán túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét. [/tab_item]

  [/tab]

  chips3

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • Bizza szakértőkre