bevallás

bevallás

 • Elterjedt megoldás a termékdíj fizetés kötelezettjének kiválasztására

 • [row] [col class="span6"]

  Egyedi és célirányos képzések

  Munkatársaink OKJ-s képzéseken oktatnak és vizsgáztatnak. Az elmúlt évek során több ezer hallgató sajátíthatta el a szükséges szakmai ismeretek a termékdíjas területen tőlünk.

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Munkatársak képzése'] A speciális vállalati igényekhez igazodó képzést biztosítunk, akár a Megbízó helyszínén munkatársai részére. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Teljes körű termékdíj képviselet

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében a termékdíj fizetési kötelezettségen túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét. [/tab_item]

  [tab_item title="Teljes képviselet"] A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára. [/tab_item]

  [/tab]

  ember9

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

   

 • [row] [col class="span6"]

  A termékdíjas képviselet területei

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Akár mindent

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében a termékdíj fizetési kötelezettségen túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét. [/tab_item]

  [tab_item title="Teljes képviselet"] A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára. [/tab_item]

  [/tab]

  ember9

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

  Költség és kockázat

  1. Jellemző képviselet50%
   
  2. Részletes képviselet75%
   
  3. Teljes képviselet95%
   

  [/col] [col class="span6"]

   /col] [/row]

  1. A termékdíjas képviselet jellemző esetében a kötelezett kockázata alacsony mert a képviselő megfelelő tudás mellett látja el a tevékenységet. A költség is ideális számára.
  2. A részletes képviselet esetén a megbízónak szinte már semmilyen dolga nincs a termékdíjas szabályozás által meghatározott feladatokkal. A költsége magasabb, de élőmunkát tud megtakarítani a mert nem kell alkalmaznia a feladatra képzett személyt.
  3. A Teljes képviselet esetében a képviselő kockázata jóval magasabb mert egyetemlegesen felel a megbízóért és a fizetés tekintében kötelezetté válik. A megbízó számára ez a legköltségesebb, de egyben leghatékonyabb megoldás, mert a képviselő fizeti meg helyette a termékdíjat és így biztosan nem fog határidőt mulasztani. Jellemzően nagy vállalatoknál ahol az utalások fix naphoz vannak kötve, a jóváhagyások hosszabb folyamatot igényelnek optimális lehetőség ezt választani. A képviselő szerződéses garancia mellett a termékdíjas szabályozás felhatalmazása alapján a megbízó által feltötésre kerülő pénzügyi keretből teljesíti a termékdíj fizetési kötelezettségeket.
 • {jcomments on}[row] [col class="span6"]

  Az Intrastat jelentés

  2004. május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unió egységes piacához. A vámhatárok megszűnése következtében a termékek mindenfajta adminisztratív kötöttség nélkül, szabadon mozoghatnak. A statisztika számára ez azt jelenti, hogy Magyarország és a többi tagállam közötti kereskedelemre vonatkozóan - a korábbi vámstatisztikai adatok helyett - közvetlenül a forgalmazó cégektől kell adatot gyűjteni. Az új statisztikai rendszert, az Intrastatot, legmagasabb szintű EU-jogszabályok (rendeletek) részletesen szabályozzák, ezek betartása minden tagállam számára kötelező.
  Magyarországon az Intrastat-rendszer működtetése a Központi Statisztikai Hivatal egyedüli felelősségével valósul meg. A KSH feladata az adatgyűjtés, ellenőrzés, javítás és feldolgozás, majd a kész statisztikák hazai publikálása, illetve az előírt adatok továbbítása az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.

  A külkereskedelem-statisztika fő felhasználói közé tartoznak a kereskedelempolitikai döntésekben érdekelt minisztériumok, és a Magyar Nemzeti Bank, valamint nemzetközi szervezetek (ENSZ, Világbank, WTO, OECD stb.), melyek között kiemelt helyet foglal el az EU Bizottsága, amely a tagállamok Intrastat adatainak alapján elemzi az egységes piac működésének hatékonyságát.
  A termékforgalom részletes adatai elsősorban a piaci szereplők üzleti döntéseihez szükségesek. Fontos, hogy a vállalatok megértsék: felhasználóként csak akkor juthatnak megbízható statisztikai adatokhoz, ha a másik oldalon, adatszolgáltatóként is részt vesznek az Intrastatban.

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni (adatszolgáltató)?'] Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyar adószámmal rendelkező vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállam(ok)ból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások). A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre meghatároz és közzétesz. 2010-től érvényes adatszolgáltatási küszöbérték a beérkezésekre és kiszállításokra egyaránt 100 millió Ft. Az adatszolgáltatói kör meghatározását segítik a KSH rendelkezésére álló áfa-bevallások közösségi termékbeszerzés és termékértékesítés rovatai[/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adatszolgáltatás rendje és határideje'] Az Intrastatba tartozó termékmozgásokat az áru beérkezésének, ill. kiszállításának hónapjában, vagy ezen információ hiányában a szerződés (szállítási feltétel szerinti) teljesítésének napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni. Intrastat adatszolgáltatást havonta egyszer kell teljesíteni az adott hónap összes ügyletéről. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhót követő hónap 15-e. (Ez azt jelenti, hogy pl. a májusi forgalomról készített jelentésnek június 15-ig kell megérkeznie a KSH-ba.) Ha ez munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanap.

   [/accordion_item]

  [accordion_item title='Képviselet'] Intrastat adatszolgálatás tekintetében is képviseljük vállalkozását. Az intrastat adatszolgáltatás közelebb áll a külkereskedelemhez mint a számvitelhez, mert a termékek pontos besorolására van szükség.[/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a jelentés elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében feldolgozzuk az Intrastat jelentést érintő külkereskedelmi számláit, ebből elkészítjük az intrastat jelentést. Kapcsolatot tartunk a Központi Statisztikai Hivatallal. [/tab_item]

  [/tab]

  intrastat

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]{jcomments off}

 • [row] [col class="span6"]

  Ipari termékdíjraktár nyilvántartás

  A termékdíjas kötelezettségeket a termékdíjraktárban is kezelni kell. A termékdíjraktár engedélyezési feltételei megkötvetelik az elektronikus nyilvántartást. Az elektronikus nyilvántartó rendszernek naplózási kötelezettségei is vannak. Ez nem oldaható meg egy egyszrű excel táblázattal, de ez érthető is, mert jelentős értékek mozognak a termékdíjraktárakban. Nyilvántartó rendszerünk megfelel a hatóság követelményeinek.

  [accordion id="sc-accordion"]

  [accordion_item title="Termékdíjraktár programok"]Ez a program telepítés után használható a megadott számítógépen vagy hálózatos kiegésztő opció vásárlása esetén akár több gépen is. A rendszer szakmailag megfelelő logikával nyújt segítséget Önnek a termékdíjraktár adatok nyilvántartási kötekezettségének biztosításához.[/accordion_item]

  [accordion_item title="Teljes törzsadatok a termékdíjhoz"]A program a termékdíjas nyilvántartáshoz és a termékdíj bevalláshoz szükséges valamennyi törzsadatot tartalmazza. A jogszabálykövetés opció megléte esetén ennek hatályossága is biztosításra kerül.

  kozostorzsek

  [/accordion_item]

  [accordion_item title="Saját törzsadatok"]A program a vállalkozás termékdíjas kötelezettségéhez szükséges adatokat törzsadatként tárolja el. Ennek nagy jelentősége van mert nem kell minden egyes nyilvántartási tételnél rögzíteni a partnereket, a cikkeket stb.

  cikktorzs

  partnertorzs

  [/accordion_item]

  [/accordion]


  A nyilvántartáson túlmenően van még más tendő is. Képviseleti szolgáltatásunkkal nem lesz gondja a termékdíjra 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a jelentés elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Felülvizsgálat"]A vállalkozás életében sokszor előfordul, hogy új termékek kerülnek a gyártásba, behozatalra kerülnek az országba, új partnerekkel dolgozik a vállalkozás, átvállalási szerződéses változnak és még lehet sorolni azokat a teljesen természetes gazdasági eseményeket amelyek érinthetik a termékdíjas kötelezettségeket. Ránk számíthatnak abban, hogy alkalmilag, vagy meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk a termékdíjas kötelezetettségeket, a termékkört, a tevékenységeket és részletesen dokumentáljuk a termékdíjas és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket. [/tab_item]

  [/tab]

  kvtdnyilv

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • [row] [col class="span6"]

  Kereskedelmi termékdíjraktár nyilvántartás

  A termékdíjas kötelezettségeket a termékdíjraktárban is kezelni kell. A termékdíjraktár engedélyezési feltételei megkötvetelik az elektronikus nyilvántartást. Az elektronikus nyilvántartó rendszernek naplózási kötelezettségei is vannak. Ez nem oldaható meg egy egyszrű excel táblázattal, de ez érthető is, mert jelentős értékek mozognak a termékdíjraktárakban. Nyilvántartó rendszerünk megfelel a hatóság követelményeinek.

  [accordion id="sc-accordion"]

  [accordion_item title="Termékdíjraktár programok"]Ez a program telepítés után használható a megadott számítógépen vagy hálózatos kiegésztő opció vásárlása esetén akár több gépen is. A rendszer szakmailag megfelelő logikával nyújt segítséget Önnek a termékdíjraktár adatok nyilvántartási kötekezettségének biztosításához.[/accordion_item]

  [accordion_item title="Teljes törzsadatok a termékdíjhoz"]A program a termékdíjas nyilvántartáshoz és a termékdíj bevalláshoz szükséges valamennyi törzsadatot tartalmazza. A jogszabálykövetés opció megléte esetén ennek hatályossága is biztosításra kerül.

  kozostorzsek

  [/accordion_item]

  [accordion_item title="Saját törzsadatok"]A program a vállalkozás termékdíjas kötelezettségéhez szükséges adatokat törzsadatként tárolja el. Ennek nagy jelentősége van mert nem kell minden egyes nyilvántartási tételnél rögzíteni a partnereket, a cikkeket stb.

  cikktorzs

  partnertorzs

  [/accordion_item]

  [/accordion]


  A nyilvántartáson túlmenően van még más tendő is. Képviseleti szolgáltatásunkkal nem lesz gondja a termékdíjra 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a jelentés elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Felülvizsgálat"]A vállalkozás életében sokszor előfordul, hogy új termékek kerülnek a gyártásba, behozatalra kerülnek az országba, új partnerekkel dolgozik a vállalkozás, átvállalási szerződéses változnak és még lehet sorolni azokat a teljesen természetes gazdasági eseményeket amelyek érinthetik a termékdíjas kötelezettségeket. Ránk számíthatnak abban, hogy alkalmilag, vagy meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk a termékdíjas kötelezetettségeket, a termékkört, a tevékenységeket és részletesen dokumentáljuk a termékdíjas és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket. [/tab_item]

  [/tab]

  kvtdnyilv

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • [row] [col class="span6"]

  A népegészségügyi termékadó

  A köznyelvben hamburger adó vagy chipszadóként is ismert adó. a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása érdekében a népegészségügyi termékadó fizetésének a kötelezettségéről 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Az adó alanya']

  - belföldön első alkalommal értékesítő

  az adóköteles terméket beszerző személy, szervezet [/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adó alapja'] Az adó alapja az adóalany által a 3. § (1) bekezdése szerint értékesített, beszerzett adóköteles termék mennyisége kilogrammban vagy literben kifejezve. Az adóalap meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a csomagolás tömegét. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adó mértéke'] a)27 a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti üdítőital esetében 7 forint/liter, ab) alpontja szerinti üdítőital esetében 200 forint/liter,

  b) a 2. § b) pontjának

  ba) ba) alpontja szerinti energiaital esetében 250 forint/liter,

  bb) bb) alpontja szerinti energiaital esetében 40 forint/liter,

  c) cukrozott kakaópor esetében 70 forint/kilogramm, más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 130 forint/kilogramm,

  d) sós snack esetében 250 forint/kilogramm,

  e) ételízesítő esetében 250 forint/kilogramm,

  f) ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 20 forint/liter,

  g) gyümölcsíz esetén 500 forint/kilogramm,

  h) alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma

  ha) 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem haladja meg 20 forint/liter,

  hb) 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem haladja meg 100 forint/liter,

  hc) 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem haladja meg 300 forint/liter,

  hd) 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem haladja meg 500 forint/liter,

  he) 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem haladja meg 700 forint/liter,

  hf) 45 térfogatszázaléknál nagyobb 900 forint/liter.

   [/accordion_item]

  [accordion_item title='Mentesség az adó alól']

  Mentesül az adó megfizetése alól az adóköteles termék értékesítését végző adóalany, ha a naptári évben az adóköteles termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít.

  (2) Mentes az adó alól a 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítés, ha az megfelel az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

  (3)30 Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek a 3. § (1) bekezdése szerinti értékesítése, amelyet vevője az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, feltéve hogy e tényről a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a továbbértékesítés tényét – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – számára hitelt érdemlően igazolja. Ha a vevő a nyilatkozatában foglaltak ellenére az adóköteles terméket belföldön értékesíti tovább, akkor erről a tényről – a belföldön értékesített termék mennyiségének megjelölésével – az adó alanyát a belföldi értékesítés teljesítési időpontját követő 8 napon belül köteles értesíteni. Az adó alanya a vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és esedékességkor megfizetni. Amennyiben a vevő a belföldi értékesítésről szóló értesítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a belföldön értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a mulasztást az állami adó- és vámhatóság tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot a vevő köteles megfizetni.

  (4)31 Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek a beszerzése, amelyet az adóalany belföldön saját adóköteles termék előállításához használ fel anélkül, hogy a beszerzett termék előrecsomagolt jellegét megváltoztatná.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Az adó megállapítása']

  Azon adóköteles termék értékesítése, beszerzése utáni adót kell megállapítani és a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint bevallani, amely adóköteles termék vagy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában említett előállított termék értékesítéséről kiállított

  a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, az értékesítésről kiállított okiraton szereplő teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

  b) számla, számviteli bizonylat vagy az értékesítésről kiállított más okirat kiállításának időpontja

  a 10. § (2) és (3) bekezdése szerinti bevallási időszakra (a továbbiakban: adómegállapítási időszak) esik.

  (2) Az adó alanya az (1) bekezdésben meghatározott adómegállapítási időszakra önadózással állapítja meg adóját.

  (3) Ha az adómegállapítási időszakban értékesített adóköteles termék mennyisége a bevallás benyújtását követően csökken, az adó alanya az adó összegét abban az adómegállapítási időszakban jogosult csökkenteni, amelyben a helyesbítésről, érvénytelenítésről szóló számlát, számviteli bizonylatot vagy más okiratot kiállították.

  (4)33 Az adó alanya az adó összegét csökkentheti az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel, ráfordításaival, azzal, hogy a csökkentés összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás-vezetési kötelezettség']

  Az adó alanya olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből kitűnik

  a) az adómegállapítási időszak első és utolsó napján az adóalany tulajdonában álló és

  b) az adómegállapítási időszakban beszerzett, vevőtől visszavett, más módon kapott, továbbá az adókötelesen, adómentesen értékesített, selejtezett, ingyenesen átadott, megsemmisült, eltűnt, más módon az adóalany tulajdonából kikerült

  adóköteles termék mennyisége termékenkénti bontásban.

  (2) Az adó alanya az adómentesen értékesített adóköteles termékekről olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből kitűnik az adómentes értékesítés keretében eladott adóköteles termékek mennyisége termékenkénti bontásban, mentességi jogcímenként.

  (3) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adófizetésre nem kötelezett magánszemély adóalanyt az e § szerinti nyilvántartás-vezetési kötelezettség nem terheli.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Eljárási rendelkezések']

  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: hatóság) jár el az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtása során.

  (2)35 Az adó alanya bevallási kötelezettségét – a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a rá irányadó általános forgalmi adó bevallási időszak szerint teljesíti, az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőig az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon a hatósághoz.

  (3) Az általános forgalmi adóban alanyi mentességben részesülő adóalany vagy a bevallás benyújtására nem kötelezett általános forgalmi adó alanya, továbbá az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő adóalany bevallási kötelezettségét az adóévet követő év második hónapjának 25. napjáig teljesíti az e célra rendszeresített nyomtatványon a hatósághoz.

  (4) Az adóalany adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határnapig teljesíti.

  (5) Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak bejelentkezési és adóbevallás benyújtási kötelezettsége nincs.

  (6) Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Képviselet'] a képviselet Art. szerint történik. Társaságunk a NETA esetében is képviseli Önt a nyilvántartástól egészen a bevallásig, az ügyintézésif, a hatóság ellenőrzései során végzett támogatásokig. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Részletes"]A képviselet keretében a NETA fizetési kötelezettség megállapításán túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét. [/tab_item]

  [/tab]

  chips3

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • [row] [col class="span6"]

  Termékdíj nyilvántartás on-line, weben, báhonnan és bármikor

  A termékdíjas kötelezettségek közül az egyik alapvető a nyilvántartási kötelezettség. A termékdíjas szabályozás meghatározza a minimális adattartamat amit a nyilvántartásnak tartalmaznia kell. Ennek a kötelezettségnek a teljesítésében nyújtunk segítséget az on-line termékdíj nyilvántartó felületünkkel. Az on-line termékdíj nyilvántartás oldalát innen is elérheti.

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title="Egyszerű és praktikus"] Ma már, amikor a kereskedelem jelentős része az interneten zajlik, a számlázás egy jelentős százaléka is on-line internetes számlázó rendszereken keresztül történik, akkor teljesen érthető, hogy az egyéb adminisztrációs kötelezettségeknek történő megfelelésre is egyre inkább az on-line rendszerekre esik a választás. Az on-line rendszerek térnyerése az adminisztárcióban kiemelkedően magas. [/accordion_item]

  [accordion_item title="Költséghatékony"] Képviseleti szolgáltatásunkkal kiegészítve a vállalkozásának nincs más dolga mint a nyilvántartást on-line vezetni és mi elkészítjük, beadjuk a bevallását, Önt tájékoztatjuk ha fizetési kötelezettsége keletkezik és általános esetben el is felejtheti a termékdíjat mint adminisztratív terhet. Felejtse el a számlák és dokumentumok cipelését, nincs rá szükség mert rendelkezésre állnak a szükséges adatok a bevallás elkészítéséhez. [/accordion_item]

  [/accordion]

  Képviseleti szolgáltatásunkkal nem lesz gondja a termékdíjra 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a jelentés elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Felülvizsgálat"]A vállalkozás életében sokszor előfordul, hogy új termékek kerülnek a gyártásba, behozatalra kerülnek az országba, új partnerekkel dolgozik a vállalkozás, átvállalási szerződéses változnak és még lehet sorolni azokat a teljesen természetes gazdasági eseményeket amelyek érinthetik a termékdíjas kötelezettségeket. Ránk számíthatnak abban, hogy alkalmilag, vagy meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk a termékdíjas kötelezetettségeket, a termékkört, a tevékenységeket és részletesen dokumentáljuk a termékdíjas és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket. [/tab_item]

  [/tab]

  news1

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • carts

  Termékdíj

  Teljes körű termékdíjas képviselet már 2008 óta.

  workers

  Hulladék

  Engedélyek, felülvizsgálat és minden ami a hulladékos adminisztrációhoz kell.

  bars graphic

  Intrastat

  Intrastat jelentések elkészítése, benyújtása, képviselet.

  coffee cup

  NETA

  NETA bevallások elkészítése és hatósági képviselet.

  delivery truck

  Td raktár

  Termékdíjraktárak kialakítása, üzemeltetésie, bevallások elkkészítése, tanácsadás.

  earth globe

  Képzés

  OKJ képzések és szakmai kiadványok

 • 01

  Termékdíjas képviselet

  Teljes körű szolgáltatásunkkal a termékdíjas képviselettel levesszük a válláról a termékdíjas ügyeket. Elkészítjük a bevallásokat és benyújtjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. A képviselet során segítjük megbízóinkat a termékdíjas nyilvántartás megfelelő vezetésével és a termékkör változása során a szükséges adatok kimunkálásával. Természetesen nagyon sok féle lehetőséget kínálunk a termékdíjas ügyek kezelésére a tanácsadástól a teljes körű képviseletig. Sajnos sokan gondolják, hogy a termékdíj egy negyedévente szükséges bevallásból áll és ezzel le is tudták. Ez nem így van, ennél azért több szükséges a termékdíj bevallások elkészítéséhez.

   

  02

  Kötelezettség felmérés

  Sokan azt hiszik nem érinti őket a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettség és mások úgy gondolják hogy igen, de lehet hogy rosszul gondolják. Társaságunk segítséget nyújt abban, hogy a termékdíjas kötelezettséget pontosan meg tudják állapítani. A kötelezettség felmérés során áttekintjük a tervékenységet, a termékkört, a kereskedelemi és logisztikai irányokat és ennek tükrében készítjük el megállapításainkat és javaslatot teszünk a megfelelő gyakorlat kialakítására.

  03

  Bevallások elkészítése

  A hatályos szabályozás alapján - alap esetben - évente öt bevallást kell benyújtani a környezetvédelmi termékdíjas kötelezettséggel kapacsolatosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Az öt bevallás negyedévente egy bevallás és minden év október 20-án egy termékdíj előleg bevallásból jön össze. A bevallások kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be, melyhez ügyfélkapus regisztráció és meghatalmazás is szükséges. A bevallások a termékdíj nyilvántartásból készülnek és nem a nyilvántartás készül a bevallásból. Amennyiben a bevallások elkékszítésétől szeretne megszabadulni keresse munkatársainkat bizalommal.

   

  04

  Pótbevallások és önellenőrzések

  Ha elmaradt a bevallás vagy változtatni kell rajta, akkor álandó megbízás alapján ebben is segítséget tudunk nyújtani. A termékdíjjal kapcsolatos ügyek eseti megbízással nem intézhetőek, tehát ha bárki ilyet igér, hogy egy megbízással megoldja a felmerült problémát, akkor ott már legyen gyanakvól. A vállalkozás képviselője és az állandó megbízott járhat el. Ahhoz, hogy állandó megbízott legyen valaki vagy valamely más vállalkozás képzési feltételeknek kell megfelelni. 

  *

  05

  NETA bevallások

  A népegészségügyi termékadó, közismertebb nevei szerint chipsadó, hamburgeradó bevallásokra kötelezett társaságok számára elkészítjük a szükséges bevallásokat és elektronikus úton benyújtjuk a hatóság felé.

   

  06

  Hulladék gazdálkodás

  Hulladékgazdálkodási területen társaságunk komplex tevékenységet vállal a kötelezettségek felmérésén, felülvizsgálatán keresztül a környezetvédelmi megbízotti feladatokig bezárólag. Amennyiben ilyen problémája van akkor, forduljon hozzánk bizalommal.

  07

  Vámszakmai audit

  Vámterületen ismert külső szakértőink bevonásával segíteni tudunk a vámmal kapcsolatos tevékenységének optimalizásában, a költségek csökkentéséven és az esetleges utólagos ellenőrzések során feltárható hiányosságok előzetes ellenőrzésében.

   

  08

  Termékdíj raktárak kialakítása

  Az átvállalási szerződések kockázata helyett válassza a termékdíjraktár jogintézményét! Legyen többlépcsős értékesítési ügyletek láncolata vagy termelési tevékenység a termékdíjraktárban lehetőség van a termékdíj felfüggesztése mellett a gazdasági ügyletek lebonyolítására. A termékdíjraktár egy reális alternatíva a sok sebből vérző átvállalási szerződések mellett történő termékdíjas kötelezettségekkel járó tevékenységekhez. Keressen minket ha termékdíjraktárban gondolkodik. 

 • [row] [col class="span6"]

  Termékdíjas kötelezettségek felülvizsgálata

  A termékdíjas kötelezettségek alapvetően két esetben változnak. Az egyik ilyen eset amikor a jogszabály erejénél fogva változik a termékdíjköteles termékek köre, kicsit pontosabban a változik a törvény tárgyi hatálya. A másik eset mely jóval gyakoribb az maga a vállalkozás tevékenysége során keletkező változás. Ilyen esetek:

  [accordion id="Termékdíjjal kapcsolatos termékkör változása"]

  [accordion_item title="Tipikus esetek"]Új terméket gyártunk vagy hozunk forgalomba. A termék összetőinek származása, az összetevők csomagolása, a termék csomagolása és maga a termék is lehet termékdíj-köteles. Jellemzően a vállalkozás a termékre koncentrál és nem a termékdíjra. A felülvizsgálat feltárja az ilyen változásokat. Amikor változnak a beszállítók vagy új beszállítóval is dolgozunk, akkor érdemes a termékdíjjal kapcsolatos dolgokat áttekinteni. Szóba jön-e az átvállalás lehetősége, megéri-e? Közösségen belüli kiszállítás vagy az igazi a harmadik országos export is változtathat a termékdíjas kötelezettségen. Érdemes a felülvizsgálat során erre is kitérni, illetve időnként a felülvizsgálatot elvégezni és pontosan megállapítani a kötelezettségeket. Külön kategória a raklap és társai, az egyutas és a több utas csomagoló anyagok, csomagolószerek, csomagolási segédanyagok kérdése. Mikor is kell fizetni a külföldről érkezett raklapokért és mikor nem, mi van akkor ha fizetünk érte és mi a helyzet akkor ha csere raklapot adunk vissza. Lehetne még sorolni a jellemző példákat. A felülvizsgálat mindenre kiterjedően meghatározza mely esetekben milyen teendők keletkeznek. Arra is választ lehet kapni, hogy gazdaságilag milyen megoldást érdemes választani és egyeztetni a beszállítókkal.[/accordion_item]

  [/accordion]

  A fentieken túlmenően a képviseleti szolgáltatásunkkal nem lesz gondja a termékdíjra 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a jelentés elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Felülvizsgálat"]A vállalkozás életében sokszor előfordul, hogy új termékek kerülnek a gyártásba, behozatalra kerülnek az országba, új partnerekkel dolgozik a vállalkozás, átvállalási szerződéses változnak és még lehet sorolni azokat a teljesen természetes gazdasági eseményeket amelyek érinthetik a termékdíjas kötelezettségeket. Ránk számíthatnak abban, hogy alkalmilag, vagy meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk a termékdíjas kötelezetettségeket, a termékkört, a tevékenységeket és részletesen dokumentáljuk a termékdíjas és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket. [/tab_item]

  [/tab]

  nyaklap2

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • [row] [col class="span6"]

  Termékdíj nyilvántartó program

  A termékdíjas kötelezettségeket a kötelezettnek nyilván kell tartania. A bevallást a nyilvántartás adatai alapján kell elkészítenie. Az e-Termékdíj.hu Kft- által fejlesztett termékdíjas nyilvántartó program nagy előnye, hogy szakmailag helyesen biztosítja a kötelezettség teljesítését és egyszerűen kezelhető. Használatával a bevallás nagyon rövid idő alatt elkészíthetővé válik. Társaságunk két féle termékdíjas nyilvántartást kínál Önöknek. Itt a telepíthető nyilvántartó programról lesz szó.

  [accordion id="sc-accordion"]

  [accordion_item title="Telepíthető termékdíjas nyilvántartó program"]Ez a program telepítés után használható a megadott számítógépen vagy hálózatos kiegésztő opció vásárlása esetén akár több gépen is. A rendszer szakmailag megfelelő logikával nyújt segítséget Önnek a termékdíjas adatok nyilvántartási kötekezettségének biztosításához.[/accordion_item]

  [accordion_item title="Teljes törzsadatok a termékdíjhoz"]A program a termékdíjas nyilvántartáshoz és a termékdíj bevalláshoz szükséges valamennyi törzsadatot tartalmazza. A jogszabálykövetés opció megléte esetén ennek hatályossága is biztosításra kerül.

  kozostorzsek

  [/accordion_item]

  [accordion_item title="Saját törzsadatok"]A program a vállalkozás termékdíjas kötelezettségéhez szükséges adatokat törzsadatként tárolja el. Ennek nagy jelentősége van mert nem kell minden egyes nyilvántartási tételnél rögzíteni a partnereket, a cikkeket stb.

  cikktorzs

  partnertorzs

  [/accordion_item]

  [/accordion]


  A nyilvántartáson túlmenően van még más tendő is. Képviseleti szolgáltatásunkkal nem lesz gondja a termékdíjra 

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Bejelentés'] a bejelentési kötelezettség teljesítéseben [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bevallás'] a bevallási kötelezettség teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Igazolások'] a szükséges igazolások megkérésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Visszaigénylés'] a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ellenőrzés'] az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartás'] a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kedvezmények'] a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Termékdíj fizetés'] a termékdíj befizetése során. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Folyószámla'] a számlaegyeztetés során. [/accordion_item]

  [/accordion]

  [/col] [col class="span6"]

  Képviseljünk önt

  [tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"]

  [tab_item title="Jellemző képviselet"]A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a jelentés elkészítése és benyújtása. [/tab_item]

  [tab_item title="Felülvizsgálat"]A vállalkozás életében sokszor előfordul, hogy új termékek kerülnek a gyártásba, behozatalra kerülnek az országba, új partnerekkel dolgozik a vállalkozás, átvállalási szerződéses változnak és még lehet sorolni azokat a teljesen természetes gazdasági eseményeket amelyek érinthetik a termékdíjas kötelezettségeket. Ránk számíthatnak abban, hogy alkalmilag, vagy meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk a termékdíjas kötelezetettségeket, a termékkört, a tevékenységeket és részletesen dokumentáljuk a termékdíjas és hulladékgazdálkodási kötelezettségeket. [/tab_item]

  [/tab]

  kvtdnyilv

  [/col] [/row] [row] [col class="span6"]

 • Bizza szakértőkre

 • [gallery columns="3" filter="yes"]
  [gallery_item tag="Termékdíj" src="/images/cikk_kepek/felmeres.jpg"]

  Termékdíj képviselet

  www.e-termekdij.hu

  Termékdíj képviseleti szolgáltatásunkat állandó megbízás keretében végezzük.

   [/gallery_item]

  [gallery_item tag="Bevallás" src="/images/cikk_kepek/ado6.jpg"]

  Fizetési kötelezettség

  www.e-termekdij.hu

  Kialakítjuk a megfelelő nyilvántartást. 

  [/gallery_item]

  [gallery_item tag="Bevallás" src="/images/cikk_kepek/ado10.jpg"]

  Elkészítjük a bevallást

  www.e-termekdij.hu

  A nyilvántartások alapján elkészítjük és benyújtjuk a bevallásokat. Tájékoztatjuk a fizetendő termékdíjról. Önnek nincs is több dolga a termékdíjjal. 

  [/gallery_item]

  [gallery_item tag="Tanácsadás" src="/images/cikk_kepek/uditodoboz.jpg"]

  Mire kell fizetni?

  www.e-termekdij.hu

  Termékeinek és tevékenységének felülvizsgálata során megállapítjuk mire kell fizetni és mire nem. 

  [/gallery_item]

  [gallery_item tag="Tanácsadás" src="/images/cikk_kepek/ember5.jpg"]

  Javaslatokat adunk

  www.e-termekdij.hu

  Több olyan megoldást is tudunk javasolni amellyel csökkenthető a termékdíj fizetési kötelezettség. 

  [/gallery_item]

  [gallery_item tag="Bevallás" src="/images/cikk_kepek/palack2.jpg"]

  Átvállalás?

  www.e-termekdij.hu

  Az átvállalási szerződésekkel sem lesz gondja, mert mi kezeljük Ön helyett, elvégezzük a szükséges teendőket. 

  [/gallery_item]

  [/gallery]

  Képviselet


  A termékdíjas szabályozásba 2008-ban került be a képviselet jogintézménye, amelyet az adózási szabályok már régóta ismernek. Sok vita és félreértés övezte és övezi a mai napig a képviselet fogalmát. Ezért érdemes egy kicsit foglalkozni a jogintézménnyel, érdemes jobban körüljárni. Első és talán a legfontosabb kérdés, hogy ne féljünk a képviselet fogalmától. Semmi olyan dolgot nem jelent, amely a kötelezett számára valamilyen többlet kötelezettséget jelentene. Inkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy a képviselet kötelezettséget nem, de segítséget jelent a termékdíj-kötelezett számára. A képviselet fogalmát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozza meg. Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviseleti joggal rendelkező személy képviselheti (törvényes képviselő ). A céghez köthetően képviseleti joggal rendelkező személy lehet a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, az alkalmazott, a jogtanácsos. Ez a képviseleti jogosultság a cégbírósági eljárás során meghatározásra kerül. Magyarán mindenki, minden cég képviselheti saját magát a meghatározott jogi keretek között. A céghez nem közvetlenül kapcsolódó képviseleti joggal rendelkező személy lehet az ügyvéd, az ügyvédi iroda, az európai közösségi jogász, az adószakértő, az okleveles adószakértő, az adótanácsadó, a könyvelő, a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is. De nem feltétlenül szükséges ilyen szakirányú végzetség, mivel az adózás rendjéről szóló törvény szerint egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti a céget, ha képviseleti joggal rendelkezik. Ez a képviseleti jog általában eseti megbízással jön létre. Másként szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény az állandó képviseletet. Ebben az esetben a cég a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást ad. Ezt be kell jelenteni az adóhatóságnak, a termékdíj esetében a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak. A képviselet előnye, hogy a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban – a meghatalmazás, megbízás időtartama alatt – a meghatalmazott, megbízott által elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság a képviselőt terheli. Hiszen pontosan azért alkalmaz a cég képviselőt, hogy a kötelezettségek teljesítésében segítse, azt jogszerűen

  hajtsa, hajtassa végre. Mentesül a mulasztási bírság alól a képviselő, ha bizonyítja, hogy a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatos jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. Tipikus példa erre a bevallás elkészítése során, a bevallási adatokkal kapcsolatos eltérés. A képviselő nem felel a részére átadott adatok valódiságáért. Azonban a képviselő felelős az átadott adatoktól eltérő, hibás adatszolgáltatásért. A termékdíjas szabályozásban a céget saját jogán kívül az adózás rendjéről szóló törvény szerinti állandó képviseletre szóló meghatalmazással rendelkező képviselő képviselheti. Mire jogosult, azaz mire hatalmazhatjuk fel a képviselőt? A termékdíjas szabályozás területén miben járhat el helyettem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt? 

  Soroljuk fel azokat a kötelezettségeket, amelyekben felhatalmazást kaphat a képviselő, hogy a kötelezett helyett eljárjon:
  – a bejelentési kötelezettség teljesítése;
  – a bevallási kötelezettség teljesítése;
  – az igazolások kérése;
  – a termékdíj-visszaigénylési eljárás;
  – az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás;
  – a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
  – a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások;
  – a termékdíj befizetése;
  – a számlaegyeztetés.
  A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára. Az adózás rendjében speciális képviselőként került nevesítésre a pénzügyi képviselő , akire szintén érvényesek az előzőekben leírtak. Miért érdekes ez? A termékdíjas törvény a pénzügyi képviselő alkalmazását kötelezően előírja, amikor a kötelezett gazdasági céllal harmadik országban telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye harmadik országban van. Ilyenkor a pénzügyi képviselő felel a fentiekben leírt módon meghatalmazója helyett. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő bejelentéstől hatályos. A bejelentést a hatóság által rendszeresített  formanyomtatványon (EGYKE ) kell teljesíteni, más formában a bejelentés nem lesz érvényes. A képviselettel kapcsolatban a legtöbb félreértés a képviselő alkalmazásának szükségessége, valamint a termékdíj ügyintézői szakképesítéssel kapcsolatosan merült fel. A fentiekben leírtak alapján láthatjuk, hogy nem kötelező képviselő alkalmazása, bár sokat segíthet a szakértelmével egy jó képviselő. Nincs szükség termékdíj ügyintézői szakképesítésre sem ahhoz, hogy saját magunk termékdíjas ügyeit intézhessük, de a meghatalmazott, megbízott képviselőnek, ha az nem ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság akkor kell legyen ilyen végzettsége.

 • Termékdíjraktár engedélyeztetése

  Alanyi feltételek
  Termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelmet gazdálkodó szervezet nyújthat be. A gazdálkodó szervezet a Pp. 396. § szerint értelmezendő, vagyis: gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Egyéni vállalkozó pedig nem más, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja által meghatározott személy.

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Képviselet az engedélyeztetés során']A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai alapján a termékdíj raktár üzemeltetési engedély benyújtásakor, valamint az engedélyezési eljárás során az általános szabályoknál – termékdíj-kötelezettségek teljesítésénél már megszokott módon – az Art. képviseletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyéni vállalkozó kérelmezőt képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,  dószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Gazdálkodó szervezet kérelmezőt képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró  jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti. Lényeges a képviselet formai meghatározása is, hiszen ha a termékdíj raktár üzemeltető (illetve leendő üzemeltető) saját maga nem kíván vagy nem tud eljárni, akkor a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást, megbízást kell adnia ahhoz, hogy a hatóság előtt a „külsős személy” elláthassa a kérelmező (leendő termékdíj raktár üzemeltető) képviseletét. Mindezen túl az is kiemelendő, hogy a képviselet ellátása akkor lesz jogszerű, ha a meghatalmazás, megbízás tényét az adóhatósághoz jog és szakszerűen az arra rendszeresített nyomtatványok (EGYKE) kitöltését követően bejelentik. Az állandó meghatalmazás, megbízás kitöltését követően jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást a kérelmező képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről a kérelmezőt írásban értesíti. A termékdíj raktár üzemeltetését kérelmező, az engedély kiadását követően pedig az üzemeltető a meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles  bejelenteni az adóhatósághoz, sőt a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos, azonban a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Alapvető feltételek'] Termékdíj raktár üzemeltetés engedélyezésére irányuló kérelemben a kérelmezőnek azon túl, hogy gazdálkodó szervezet státuszban van meg kell felelnie az alábbi feltételeknek.

  • Termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használata! Az ingatlan használatának jogszerűségét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok, vagy a használatot igazoló okiratokkal kell tudni igazolni. Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be. Ilyenek lehetnek:

  1. tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog,
  2. a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
  3. megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog,
  4. haszonélvezeti jog és használat joga,
  5. telki szolgalmi jog,
  6. állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok,
  7. elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog,
  8. tartási és életjáradéki jog,
  9. jelzálogjog,
  10. végrehajtási jog.
  A termékdíj raktár üzemeltetésére szolgáló ingatlan leggyakoribb használati joga a gyakorlatban a tulajdonon és a bérleti szerződésen alapul, ebből következően ezen jogok igazolása nem okozhat gondot, mivel a tulajdoni lap és a bérleti szerződés a raktárüzemeltető részére rendelkezésre áll. Ha az ingatlan használata bérleti szerződésen alapul, akkor annak eredeti példányát az  engedélyezés vagy az üzemelés ideje alatt be kell tudni mutatni. A jogszerű használat egyes típusait az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza, és ezeket az ingatlanügyi hatóság a tulajdoni lapra – a kérelmező javára – be is jegyez, például tulajdonjog, vagyonkezelői jog, lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati
  jog, haszonélvezeti jog és használat joga. Azonban néhány típust, melyeket az ingatlan nyilvántartás nem tartalmaz, a kérelmezőnek külön okirattal kell igazolnia. Lényeges, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem lévő használatot jellemzően szerződéssel, például: bérleti szerződéses jogviszony, lízingbe vétel esetében, míg különös esetekben bírósági vagy egyéb hatósági döntéssel

  igazolható.
  • Olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmazása, amelynek alapján a felhasznált, előállított, feldolgozott, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépített, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető! A nyilvántartási és bizonylatolási rendszert , a termékdíj raktározási tevékenységek alapvető nyomonkövetését és nyomonkövethetőségét a nyilvántartási rendszer adja meg, ezért a jogszabályi előírások alapján a kérelmezőnek kötelező jelleggel informatikai alapokra helyezett nyilvántartását olyan részletesen kell megadnia, hogy abból minden egyes termékdíj raktári művelet pontosan lekövethető legyen, vagyis feleljen meg a Vhr. 2/E. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek, illetve e jogszabályi hely kimutatása alapján a Vhr. 7. melléklet 1. pontjában meghatározott minimum rendszerkövetelménynek. A kérelmezőnek arra is készen kell állnia, hogy az állami adóigazgatóság a termékdíj raktár engedélyezési eljárása során a helyszíni ellenőrzés során megvizsgálja a kérelmező által megadott informatikai nyilvántartás meglétét és egyezőségét a kérelemben leírtakkal, illetve a jogszabályi rendelkezésekkel. Szintén lényeges szempont, hogy a kérelmezőnek a termékdíj raktárban tárolás, feldolgozás, előállítás, készletezés, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés, illetve újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló termékdíjköteles termékekről naprakész, eseményszerű számítógépes nyilvántartással kell rendelkeznie és a nyilvántartásnak a beszállítás, a kiszállítás és a raktáron belüli műveleteknél meg kell felelni a már említett Vhr. 7. számú melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek,
  sőt a termékdíj raktár nyilvántartásnak a termékdíj raktár engedélyese felelősségi körébe tartozó, vagyis az általa működtetett termékdíj raktárnak – nyomonkövetve a be- és a kiszállított, valamint a raktárban lévő termékdíjköteles termékeket – az aktuális raktárkészletet kell mutatnia.

   [/accordion_item]

  [accordion_item title='Megbízhatósági feltételek'] 

  - A kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóság felé nincs meg nem fizetett vám- vagy adótartozása – kivéve, ha arra részletfi zetést vagy fi zetési

  halasztást engedélyeztek! Ezt az állami adóhatóság a nyilvántartásai alapján a kérelmezőre vonatkozó adatok szerint vizsgálja, ezért ezt a feltételt nem kell igazolni a termékdíj raktár üzemeltetésére vonatkozó kérelem benyújtásakor. 

  - A kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt! Ezt a feltételt is az állami adóhatóság a nyilvántartásai alapján a kérelmezőre vonatkozó adatok szerint vizsgálja, így ezt sem kell igazolni a termékdíj raktár üzemeltetésére vonatkozó kérelem benyújtásakor. 

  - Ipari termékdíj raktár esetében a kérelmező a termékdíj raktári engedély kiadásának évét követő évtől vállalja, hogy független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik,

  Ipari termékdíj raktár üzemeltetésének kérelmezése során a kérelmezőnek erről nyilatkoznia kell.

  [/accordion_item]

  [/accordion]

 • A termékdíjraktár üzemeltetése komoly szakmai feladat melyet az egyéb feltételek megléte mellett kizárólag elektronikus nyilvántartó rendszer használatával engedélyezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

  Társaságunk nagy gyakorlattal vállalja a termékdíjraktárak adminisztrációjának kezelését, üzemeltetését. Jópár termékdíjraktárat engedélyeztettünk, felülvizsgáltunk és üzemeltetünk.

  [accordion id="sc-accordion"] [accordion_item title='Nyilvántartási előírások'] A kérelmezőnek a számítógépes nyilvántartását szigorú feltételek és adattartalom szerint kell vezetnie. A termékdíj raktár üzemeltetését kérelmezőnek a termékdíjköteles termékek termékdíj raktározási eljárásairól naprakész, eseményszerű számítógépes nyilvántartással kell rendelkeznie és a nyilvántartásnak meg kell felelni a Vhr. 7. számú melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek. A nyilvántartást a termékdíj raktár helyszínén kell vezetni vagy elektronikus úton történő elérhetőséget a raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt az ellenőrzés céljából folyamatosan biztosítani kell.  További feltétel, hogy a termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia. Tekintettel az említett feltételekre, a nyilvántartásnak minden egyes időpontban meg kell mutatnia a beszállítási, a kiszállítási és a raktárban lévő tevékenységek folyamatai szerinti adatokat, hiszen a termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár üzemeltetőjének felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia, azaz kijelenthető, hogy az üzemeltető „tudta” nélkül a termékdíj raktárba nem történhet betárolás, onnan kitárolás, illetve a termékdíj raktáron belül bármilyen raktározási tevékenység. A termékdíjas szabályozás a már említett termékdíj raktár működtetéséhez szükséges nyilvántartás adattartalmát határozza meg. [/accordion_item]

  [accordion_item title='Beszállítás - beraktározás'] Beszállítás, vagyis az input oldal (beszállítás, ideiglenes kiadásból visszavétel) adatai:

  • fi zikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja;
  • eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám);
  • számla vagy okirat száma;
  • termék adatai:
  0 megnevezése,
  0 mennyisége (db),
  0 egységnyi tömege (kg/db),
  0 vámtarifaszáma, (a 2010.01.01én hatályos Kombinált Nómenklatúra szerint)
  0 CsK vagy KT kódja,
  0 tömege (kg),
  • termék termékdíjfi zetési státusza (megfi zetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre került az eladó részére);
  • tárolás célja (tárolás, feldolgozás, gyártás, újbóli felhasználásra előkészítés);
  • tulajdonos adatai (név, cím, adószám);

   [/accordion_item]

  [accordion_item title='Raktári tevékenység'] (feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, illetve alkotórészként, tartozékként más termékbe beépített, készletezés) adatai:

  • közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

  0 megnevezése,
  0 CsK vagy KT kódja,
  0 mennyisége (db),
  0 egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);
  • előállított termékdíjköteles termék
  0 megnevezése,
  0 CsK vagy KT kódja,
  0 mennyisége (db),
  0 egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);
  • gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása;
  (Megjegyzés: A termékdíj raktáron belüli, vagy az esetleges raktárak közötti termékmozgások nyomonkövethetősége érdekében az egyes folyamatokat az informatikai úton kell tudni lekövetni. Azon vállalkozásoknál, ahol az adatkezelési tevékenységek már egyébként is informatikai szinten, és ezáltal automatizált formában történnek, ott a gyártási folyamatok leírása és megadása nem okozhat problémát.)
  • anyagmérleg , amely pontosan bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek menynyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját); (Megjegyzés: Az anyagmérleg nem csak a technológiai folyamat reális
  nyomonkövethetősége érdekében szükséges, hanem ebből állapíthatóak meg a hulladék kibocsátás adatai is. Az anyagmérleg a műszaki információn kívül, támpontul szolgál a pénzügyi, a logisztika, és a hulladékgazdálkodás jog- és szakszerű kezeléséhez is. Az anyagmérleg alapján minden termékdíj raktári tevékenységnél meg kell mutatni egy gyártási folyamatba belépő és onnan kilépő anyagmennyiségek pontos számszaki adatait, így leggyakrabban cégen belül legtöbbször anyagforgalmi diagramokkal mutatják ki ezeket a folyamatokat. Anyagmérlegek kimutatásánál meg kell említeni a kettős könyvvitelt, ahol az anyagkönyvelés vezeti termékdíj raktárba betárolt és onnan kitárolt termékdíjköteles termékek mennyiségi adatait, illetve e termékek készletadatait.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Kiszállítás - kitárolás'] kiszállítás, vagyis az output oldal adatai:

  • kiszállítás napja;
  • kiszállítás oka (forgalomba hozatal belföldre, kiszállítás külföldre, saját célú felhasználás) vagy az újrahasználható csomagolószer bérbe adása;
  • értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, belföldi vagy közösségi adószám, ha a vevő adószámmal rendelkezik); 

  • számla vagy annak hiányában az okirat száma;

  • termék
  0 megnevezése,
  0 vámtarifaszáma,
  0 CsK vagy KT kódja,
  0 mennyisége (db),
  0 egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);
  • termék termékdíjfi zetési státusza, vagyis
  0 kiszállításkor keletkező kötelezettség,
  0 nem kell megfi zetni,
  0 nem keletkezik fi zetési kötelezettség,
  0 a vevő szerződéssel átvállalta,
  0 visszatérítésre kerül a kitároló részére;
  • termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnésének napja és pontos jogszabályi helyének megjelölése.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Ideiglenes kiadás - ideiglenes kiszállítás']

  • ideiglenes kiadás napja;
  • ideiglenes kiadás oka;
  • termék
  0 megnevezése,
  0 vámtarifaszáma,
  0 CsK vagy KT kódja,
  0 mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg).

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Nyilvántartó program előírásai'] Főszabály, hogy a termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a számítógépes programmal kell végezni, amelyet a termékdíj raktár engedélyese az engedélyezési eljárás, ezen belül a helyszíni szemle során a Vhr. 7. melléklet 1. pontjában részletezett adattartalmi követelmények szerint (lásd az előző pont) az adóhatóságnak bemutatott. A számítógépes programnak az alapvető informatikai specifi kációkon túl pontosan rögzített nyomon követhetőséget kell biztosítani az ún. „logolási” funkciókkal. Nézzük meg, melyek is ezek a követelmények:

  a) felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartsa (naplózza);
  b) a felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan rögzítse (naplózza);

  c) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;
  d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;
  e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető legyen az alábbi adattartalommal:
  ea) a visszatöltés időpontja,
  eb) a visszatöltés indoka,
  ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
  ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;
  f ) a program tegye lehetővé, hogy a felsorolt paraméterek bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek. Természetesen a számítógépes program követelményeit nem csak külön
  a termékdíj raktár működését segítő programmal lehet teljesíteni, hanem akár a vállalat irányítási rendszerbe épített bármilyen informatikai alapokon nyugvó alrendszerrel, ami maradéktalanul teljesíti a nyilvántartás valamenynyi előírását.

  [/accordion_item]

  [accordion_item title='Bizonylatolás rendje']

  bizonylatolási rend bemutatásának a termékdíj raktárral kapcsolatos tevékenységet kell tartalmaznia. A bizonylatolási rendből követhetőnek kell lennie a termékdíj raktár eseményszerű
  működésének, melynek tükröznie kell a raktáron belüli és az ahhoz kapcsolódó ellátási láncot, vagyis a betárolás – készletmozgás – raktári tevékenység – kitárolás mozzanatokat. Lényeges, hogy a naprakész, eseményszerű nyilvántartás adatbázisát a termék díjköteles termékek mozgását lekövető bizonylati rendszer adatai szolgáltassák és ez nem más, mint a már említett beszállítás és raktári műveleteket alátámasztó belső bizonylati, továbbá a kiszállítás bizonylati adatok. Ezen bizonylatok jellemzően a számlák, az átvételi és a kiadási jegyek, a szállító- és a fuvarlevelek képezik. A bizonylati rendszernek, ezen keresztül a nyilvántartásnak a készletekben lévő változásokat is le kell tudni követni, azaz a bizonylatokból a folyamatosan változó készleteket kell lekövetni, ami nem más, mint a tényleges készlet meghatározása.

  [/accordion_item]

  [/accordion]